június 16.
Jusztin

TV2 Play MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS INFÓPULT KARRIER TV2 AKADÉMIA ÉRTÉKESÍTÉS JELENTKEZZ! RÓLUNK ABOUT US ÜBER UNS
Infópult
Jelentkezz a Kőgazdag Fiatalok új évadába!

Fiatal vagy? És kőgazdag? Szívesen megmutatnád, hogy mid van?  És, hogy mennyi? Akkor induljon a pénzszórás, és az észosztás!  Jelentkezz Kőgazdag fiatalnak most!

Név: *
Születési idő (év, hó, nap): *
Lakhely (város): *
Telefonszám: *
E-mail cím: *
Legmagasabb iskolai végzettség: *
Foglalkozás: *
Hobbi: *
Mennyi pénzt költesz egy hónapban? *
Mi a legdrágább tárgyad? *
Kedvenc utazási célpontjaid: *
JELENTKEZÉSEMMEL ELFOGADOM A TV2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT , VALAMINT ADATAIM MEGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A TV2 Zrt. A FENTI ADATAIMAT TÁROLJA ÉS EGYÉB MÓDON KEZELJE. *
ELFOGADOM


HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Jelentkező – az „Elfogadás” pont megjelölésével – kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulását adja, hogy az általa megadott, fentiekben megjelölt személyes adatait a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174., cégjegyzékszáma: 01-10-049017), mint adatkezelő és adatfeldolgozó [a továbbiakban: „TV2”], kezelje, feldolgozza és tárolja.

Az adatkezelés célja a „Rich Kids” című műsor (továbbiakban: „Műsor”) szereplőinek megtalálása érdekében a Műsorra történő jelentkezések elbírálása, a Jelentkezők megismerése, illetve ezekkel összefüggésben vagy egyéb, jövőbeni lehetőség kapcsán a Jelentkezőkkel történő kapcsolattartás telefonon keresztül.

A TV2 tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az általa kezelt fentiekben meghatározott személyes adatokat a releváns hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel és kezeli. A jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez). 

A Jelentkező a jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a TV2 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában (https://tv2play.hu/assets/adatkezeles/adatkezelesitajekoztato.html)  tájékozódhat.


Jelentkező kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait, a válaszait a TV2 a „Rich Kids” című műsora keretén belül felhasználja, azokat a nyilvánosság részére közzé tegye.

2024. április 11. 22:37
KÖZÖSSÉG