április 21.
Konrád

TV2 Play MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS INFÓPULT KARRIER TV2 AKADÉMIA ÉRTÉKESÍTÉS JELENTKEZZ! RÓLUNK ABOUT US ÜBER UNS
Infópult
Jelentkezz a Kincsvadászok új évadába!

Kincseket rejt a padlás? Ritkaságok lapulnak a pince mélyén? Megválnál a féltve őrzött családi ereklyétől? Tedd pénzzé a polcodon porosodó régiségeket! Jelentkezz most, hogy profi kereskedők és gyűjtők licitálhassanak a kincsedre!

NÉV: *
LAKCÍM: *
ÉLETKOR: *
E-MAIL CÍM: *
E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE: *
TELEFONSZÁM: *
FOGLALKOZÁS: *
HOBBI: *
MILYEN MŰTÁRGYAT / RÉGISÉGET / RITKASÁGOT SZERETNÉL ELADNI? *
A TÁRGY PARAMÉTEREI: MÉRET, SÚLY, SZERZŐ/GYÁRTÓ *
MIKOR, HOGYAN KERÜLT BIRTOKODBA A TÁRGY? *
MENNYIÉRT SZERETNÉD ELADNI? *
TÖLTS FEL EGY FOTÓT A TÁRGYRÓL: *
TÖLTS FEL EGY FOTÓT MAGADRÓL: *
JELENTKEZÉSEMMEL ELFOGADOM A TV2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT ÉS A MŰSOR HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZATÁT, VALAMINT ADATAIM MEGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A TV2 ZRT FENTI ADATAIMAT TÁROLJA ÉS EGYÉB MÓDON KEZELJE. *
ELFOGADÁS


Jelentkező – az „Elfogadás” pont megjelölésével – önkéntes hozzájárulását adja, hogy az általa megadott személyes adatait a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174., cégjegyzékszáma: 01-10-049017) [a továbbiakban: „TV2”] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR) előírásaival összhangban kezelje.

A TV2 tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jelen jogviszonnyal összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a releváns hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Jelentkező a jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a TV2 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában (https://tv2play.hu/assets/adatkezeles/adatkezelesitajekoztato.html) tájékozódhat.

Jelentkező kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait, az általa eladni kívánt tárgy adatait, valamint az tárgyról és a jelentkezőről csatolt fényképet TV2 a „Kincsvadászok” című műsora keretén belül felhasználja, azokat a nyilvánosság részére közzé tegye.

2024. február 26. 22:11
KÖZÖSSÉG