február 22.
Gerzson

TV2 Play MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS INFÓPULT KARRIER TV2 AKADÉMIA ÉRTÉKESÍTÉS JELENTKEZZ! RÓLUNK ABOUT US ÜBER UNS
Infópult
Jelentkezzen az Újratervezés című műsorba!

2024-ben ismét segítő kezet nyújtunk olyan rászoruló családoknak, akik számára az igazi otthon megteremtése egyelőre csak álom. Ha szeretne részt venni az Újratervezés című műsorban, ahol egy profi csapat újítja fel otthonát, akkor jelentkezzen most!  Az otthon az életünk legfontosabb része, az álmok pedig megvalósulhatnak. Legyen részese ön is családjával!

NÉV: *
TELEFONSZÁM: *
A LAKÁS / HÁZ PONTOS POSTACÍME: *
A LAKÁSBAN / HÁZBAN ÉLŐ CSALÁDTAGOK SZÁMA (A JELENTKEZŐVEL EGYÜTT, NÉV ÉS KOR SZERINT FELSOROLVA): *
A LAKÁS / HÁZ ALAPTERÜLETE, A HELYISÉGEK SZÁMA: *
ALAPRAJZ (NEM KÖTELEZŐ):
A LAKÁSNAK / HÁZNAK VAN-E MÁS TULAJDONOSA A BENNE ÉLŐKÖN KÍVÜL? *
ÁLL-E A LAKÁS / HÁZ VÉGREHAJTÁS ALATT? *
VAN-E LEJÁRT, NEM FIZETETT HITELTARTOZÁSA, KÖZMŰTARTOZÁSA? *
TERHELI A LAKÁST / HÁZAT HASZONÉLVEZETI JOG? *
EGYÉB KÖZLENDŐ: *
VIDEÓ / FOTÓ A CSALÁDRÓL: *
VIDEÓ / FOTÓ A LAKÁSRÓL / HÁZRÓL: *
JELENTKEZÉSEMMEL ELFOGADOM A TV2 , ÉS A MŰSORRA VALÓ JELENTKEZÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT, VALAMINT ADATAIM MEGADÁSÁVAL HOZZÁJÁRULOK, HOGY A TV2 ZRT. FENTI ADATAIMAT TÁROLJA ÉS EGYÉB MÓDON KEZELJE. *
ELFOGADOM


HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Jelentkező – az „Elfogadás” pont megjelölésével – kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulását adja, hogy az általa megadott, fentiekben megjelölt személyes adatait a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174., cégjegyzékszáma: 01-10-049017), mint adatkezelő és adatfeldolgozó [a továbbiakban: „TV2”], kezelje, feldolgozza és tárolja.

Az adatkezelés célja az „Újratervezés” című műsor szereplőinek megtalálása érdekében a Műsorra történő jelentkezések elbírálása, a jelentkezők megismerése, illetve ezekkel összefüggésben vagy egyéb, jövőbeni lehetőség kapcsán a Jelentkezőkkel történő kapcsolattartás telefonon keresztül.

A TV2 tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy az általa kezelt fentiekben meghatározott személyes adatokat a releváns hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel és kezeli. A jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez). A Jelentkező a jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a TV2 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában (https://tv2play.hu/assets/adatkezeles/adatkezelesitajekoztato.html) tájékozódhat.

Jelentkező kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait, a válaszait, valamint a jelentkezőről csatolt fényképet TV2 az „Újratervezés” című műsora keretén belül felhasználja, azokat a nyilvánosság részére közzé tegye.

2024. február 9. 12:56
KÖZÖSSÉG